EN / CZ

The EU recently introduced a new digital security regulation called General Data Protection Regulation or GDPR. This legislation has a direct impact on how companies and institutions deal with personal data of EU citizens. We've carefully studied all GDPR requirements, especially those related to mobile apps and organizations that operate these apps. As a result, we created this survey to help organizations find out if they are affected by GDPR.

EU představila novou regulaci v oblasti digitální bezpečnosti upravující nakládání s daty občanů EU známou jako General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR. Regulace, bohužel, přináší velice komplikovaná pravidla a povinnosti. Pečlivě jsme prošli veškeré požadavky regulace s důrazem na mobilní aplikace a jejich provozovatele. Výstupem je následující jednoduchý online dotazník, který Vám pomůže určit, zda vaší organizaci vyplývají z nové regulace nějaké povinnosti případně jaké sankci při nesplnění těchto povinností jste vystaveni.

We promise we will never share this with anyone! Slibujeme, že poskytnuté informace nepředáme třetím stranám!
{{ message.message }}

If you want to know more and like to chat with us, just leave a message, and we will reach out to you soon.

We promise we will never share this with anyone! Slibujeme, že poskytnuté informace nepředáme třetím stranám!
{{ survey.percentComplete }} %